నెల్లూరులో అమ్మాయిలు ముదిరిపోయారు..

181

నెల్లూరులో అమ్మాయిలు బాగా ముదిరిపోయారు. నేరుగా వైన్ షాపుకే వెళ్లి బీరు బాటిళ్లు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. ఈ సీన్ చూసిన మగ మందుబాబులు నోరెళ్లబెట్టి చూస్తుంటే.. వైన్ షాప్ ఓనర్ షాక్ కి గురయ్యాడు.