ఫోటోలు, Video : ఇస్రో ప్ర‌యోగం స‌క్సెస్‌

671

isro 1 copy

isro 2 copy

isro 3 copy

isro 4 copy